Etusivu    

 

     


Tervetuloa keskustelemaan Facebookiin!

Kasvatuksen tiedelehtien yhteinen profiili löytyy osoitteesta: www.facebook.com/kasvatuksentiedelehdet


Ilmestynyt


Aikuiskasvatus 1/2016

Oppija itsensä ohjaajana

Aikuiskasvatuksen uusi numero kuvaa itseohjautuvaa oppijaa ja työntekijää nyky-yhteiskunnassa.

Antti Saaren artikkeli tarkastelee elinikäistä oppimista hallintavallan ja psykoanalyysin näkökulmista.
Elinikäisen oppijan hallinta rohkaisee ihmistä kantamaan vastuuta omasta oppimisestaan.

– Yksilön elämänkaari ei enää koostu selkeistä vaiheista, joissa koulutuksella ja oppimisella on oma paikkansa. Sen sijaan elämänkaari on pirstaloitunut koulutuksen, työn ja työttömyyden toisiaan ennakoimattomasti seuraaviin osiin. Elinikäisen oppimisen ideologia luo mielikuvia jatkuvasta uudelleenkouluttautumisen tarpeesta, Saari kirjoittaa.

Myös työntekijältä vaaditaan jatkuvaa itsensä johtamista ja muokkaamista. Tuija Koivunen ja Tiina Saari ovat tutkineet, millaisena subjektina työntekijä näyttäytyy työelämäoppaissa.

Artikkeli piirtää esiin kuvan uudesta työntekijäsubjektista, jolta edellytetään jatkuvaa omien taitojen päivittämistä. Samalla vastuu työelämään sopeutumisesta siirtyy työntekijälle.

– Tällöin työelämältä laajalti sekä erityisesti yksittäisiltä työpaikoilta ja työyhteisöiltä ei edellytetä työelämän laadun kehittämistä, Koivunen ja Saari kirjoittavat.

Lehden muissa artikkeleissa tarkastellaan tutkijanaisten asemaa yliopistossa sekä opiskelijoiden sosiaalisen jännittämisen kokemuksia.

Aikuiskoulutuksen asiantuntijat arvioivat puheenvuorossaan (pdf) kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen rakenteelliseksi kehittämiseksi esitettyjä suosituksia.

*****

Aikuiskasvatus-tiedelehti

AIKUISKASVATUS on vuonna 1981 perustettu tieteellinen aikakauslehti, joka lisää alan tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Se julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä näkökulmia tutkimukseen, näkökulmia käytäntöön, näkökulmia aikuiskoulutuspolitiikkaan, lectioita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita. Lehden tavoitteena on edistää aikuiskasvatuksen uudistumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisella tavalla sekä käsitellä kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä humanististen sivistysihanteiden ja näkökulmasta.

AIKUISKASVATUS ilmestyy neljä kertaa vuodessa 80-sivuisena. Vuoden neljästä numerosta yksi on laajempi, valittuun teemaan keskittyvä teemanumero (lehti numero 3).

Lehteä julkaisevat Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Tutkimusseuran jäsenille lehti on jäsenmaksua vastaava jäsenetu.

Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta.

Julkaisufoorumin tieteellisten julkaisukanavien luokituksessa lehti on tasolla 1 (perustaso).

Lehden aiemmin ilmestyneitä numeroita voi tilata KVS-kaupasta tai lukea Kansalliskirjaston ylläpitämän Elektra-tietokannan kautta.

Lehden päätoimittajana toimii VTT, professori Heikki Silvennoinen (Turun yliopisto).

Isompia eriä koulutuskäyttöön

Suosittelemme Aikuiskasvatuksen teemanumeroita koulutuskäyttöön.

11–29 kappaleen lehtitilauksista tilaaja saa 10 prosentin. 30–49 kappaleen tilauksista 20 prosentin ja sen ylittävistä tilauksista 30 prosentin alennuksen. 1–10 kappaleen tilaukset ovat normaalihintaisia. Kirjoittajat saavat 3–5 tekijäkappaletta lehden ilmestyttyä ja oikeuden ostaa lisää numeroita 25 prosentin alennuksella. Tilausta varten ota yhteyttä lehden toimitukseen: info[at]kvs.fi.

 

 
AJANKOHTAISTA
 
 
Aikuiskasvatus 1/2016
 
Oppija itsensä ohjaajana

Tilaa lehti:
sähköpostilla info[at]kvs.fi

Osta irtonumeroita:
KVS-kaupasta

 

       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590