Etusivu    

 

     


Tervetuloa keskustelemaan Facebookiin!

Kasvatuksen tiedelehtien yhteinen profiili löytyy osoitteesta: www.facebook.com/kasvatuksentiedelehdet

Ilmestynyt

Aikuiskasvatus 2/2014

Tutkijan ja tutkimuksen vuoropuhelua

Yksittäisenkin tutkijan tuotos voi olla monien kollegiaalisten keskustelujen summa. Tutkija osallistuu julkaisuillaan yhtäältä vuoropuheluun toisten tutkijoiden kanssa, mutta asettaa samalla tulokset alttiiksi kritiikille vain omissa nimissään.

Lehdessä tarkastellaan rajaa ja rajanvetoa useista näkökulmista. Millainen vaikutus kahden valtakunnan ja kulttuurin välisellä rajalla on ollut Karjalan kannakselaisten elämässä? Miten menetelmällisiä rajoja vedetään eri tieteenalojen tohtorikoulutuksessa? Entä voiko rajoja purkaa kyseenalaistamalla itsestään selvinä pidettyjä totuuksia, kuten aikuiskasvatuksen professori Andreas Fejes on tutkimuksessaan pyrkinyt tekemään.

Itseään KYK-kollektiiviksi kutsuva kirjoittajaryhmä pyrkii purkamaan dikotomiaa niin sanotun yksilöllisen ja kollektiivisen tutkimuksen mallien välillä. Aikuiskasvatuksen 4/2013 julkaistussa artikkelissa esitetty vastakkainasettelu tai kahtiajako kahden eri mallin välillä sai kirjoittajat pohtimaan, minkälaisia vaikutuksia erottelulla on akateemiselle työlle.

Rajojen tuntumasta voi löytää myös voimaa, kuten lehdessä arvioitava Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja Marginaalin voima! lupaa.

Varhemmin ilmestynyttä

Lehden varhemmin ilmestyneitä numeroita voi tilata toimituksesta tai lukea Kansalliskirjaston ylläpitämän Elektran kautta. Artikkeleiden kuvaus ja päivitys Elektrassa.

AIKUISKASVATUS on vuonna 1981 perustettu tieteellinen aikakauslehti, joka lisää alan tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Se julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä näkökulmia tutkimukseen (muiden muassa lectioita), näkökulmia käytäntöön, näkökulmia aikuiskoulutuspolitiikkaan ja näkökulmia kirjallisuuteen (muiden muassa uutuuskirjojen arvioita). Lehden tavoitteena on edistää aikuiskasvatuksen uudistumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisella tavalla sekä käsitellä kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä humanististen sivistysihanteiden ja näkökulmasta
.

AIKUISKASVATUS ilmestyy neljä kertaa vuodessa 80-sivuisena. Vuoden neljästä numerosta kaksi on teemoitettuja, laajempia aihekokonaisuuksia.

Lehteä julkaisevat Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Tutkimusseuran jäsenille lehti on jäsenmaksua vastaava jäsenetu.

Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta.

The English summaries of the academic articles are available since 1990.

Päätoimittaja Heikki Silvennoinen, ma. professori, Turun yliopisto

Isompia eriä koulutuskäyttöön

Suosittelemme Aikuiskasvatuksen teemanumeroita koulutuskäyttöön.
11–29 kappaleen lehtitilauksista tilaaja saa 10 prosentin. 30–49 kappaleen tilauksista 20 prosentin ja sen ylittävistä tilauksista 30 prosentin alennuksen. 1–10 kappaleen tilaukset ovat normaalihintaisia. Kirjoittajat saavat 3–5 tekijäkappaletta lehden ilmestyttyä ja oikeuden ostaa lisää numeroita 25 prosentin alennuksella.

Lehden tilaus »

 

 
AJANKOHTAISTA
 
 
Aikuiskasvatus 2/2014
 

Tarkastelussa tieteen tekemisen rajat ja rajattomuus.


 

       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590