Etusivu    

 

     


Tervetuloa!

Alkanut vuosi on EU:n aktiivin ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. Aikuiskasvatusta kiinnostaa ikääntymisen, työelämästä sivuun siirtymisen ja neljännen sukupolven lisäksi nuorten ikäsiirtymä aikuisuuteen. Teemanumero on 3/2012. Tarjoa ideoita ja kirjoituksia! Tiedeartikkeleiden deadline on ohi, mutta aina kannattaa ottaa yhteyttä. Lehdessä on monia vaihtoehtoisia osioita erilaisialle lähestymistavoille.

Ilmestynyt

Aikuispedgogiikkaa

Jos epävarmuus oletetaan yliopisto-opetuksen kehittämisen lähtökohdaksi, kuuluu kysyä, miten toimia yliopisto-opettajana nyky-yliopistossa. Laura Hirsto ja Teija Löytönen Aalto-yliopistosta hahmottelevat kehittämisen kolmatta tilaa.
Tulisiko intuitio hyödyntää aikuisen oppimisessa jollakin tapaa, kun tiedämme, että rationaalista ajattelua edeltää aina intuitiivinen ajattelu? Asta Rami ja Samu Mielonen kirjoittavat intuitiovalmennuksesta ja intuition implisiittisestä oppimisesta.
Työ on muuttunut yhä projektimaisemmaksi. Miia Martinsuo käsittelee aihetta, miten projektityö tulisi ottaa huomioon työnohjauksessa?
Professorit Gert Biesta ja Carl Anders Säfström julkistavat oman kasvatuksen ja koulutuksen manifestinsa.

Varhemmin ilmestynyttä

Lehden varhemmin ilmestyneitä numeroita voi tilata toimituksesta tai lukea Kansalliskirjaston ylläpitämän Elektran kautta. Artikkeleiden kuvaus ja päivitys Elektrassa.

AIKUISKASVATUS on vuonna 1981 perustettu tieteellinen aikakauslehti, joka lisää alan tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Se julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä näkökulmia tutkimukseen (muiden muassa lectioita), näkökulmia käytäntöön, näkökulmia aikuiskoulutuspolitiikkaan ja näkökulmia kirjallisuuteen (muiden muassa uutuuskirjojen arvioita). Lehden tavoitteena on edistää aikuiskasvatuksen uudistumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisella tavalla sekä käsitellä kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä humanististen sivistysihanteiden ja näkökulmasta.

AIKUISKASVATUS ilmestyy neljä kertaa vuodessa 80-sivuisena. Vuoden neljästä numerosta kaksi on teemoitettuja, laajempia aihekokonaisuuksia.

Lehteä julkaisevat Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Tutkimusseuran jäsenille lehti on jäsenmaksua vastaava jäsenetu.

Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta.

The English summaries of the academic articles are available since 1990.

Päätoimittaja Heikki Silvennoinen, ma. professori, Turun yliopisto

Isompia eriä koulutuskäyttöön

Suosittelemme Aikuiskasvatuksen teemanumeroita koulutuskäyttöön.
11–29 kappaleen lehtitilauksista tilaaja saa 10 prosentin. 30–49 kappaleen tilauksista 20 prosentin ja sen ylittävistä tilauksista 30 prosentin alennuksen. 1–10 kappaleen tilaukset ovat normaalihintaisia. Kirjoittajat saavat 3–5 tekijäkappaletta lehden ilmestyttyä ja oikeuden ostaa lisää numeroita 25 prosentin alennuksella.

Lehden tilaus »

 

 
AJANKOHTAISTA
 
 

Opettamisen ja oppimisen sukupuoli , 3/2011

"Miehet analysoivat omaa tilannettaan naisia yleisemmällä j ei-henkilökohtaisella tasolla", kirjoittaa yliopettaja Piia Silvennoinen sukupuolten välisistä eroista refleksiivisyystaidoissa.
Silvennoisen tutkimuksen kohteena on ohjaava koulutus pitkäaikaistyöttömien keskuudessa.

"Haastattelemani ikääntyvät pitkäaikaistyöttömät ovat lapsuudessaan ja nuoruudessaan sosiaalistuneet kollektiiviseen kasvatus- ja koulutuskulttuuriin."

 

Sukupuolisuus ja aikuispedagogiikka teemoina

Vuoden viimeisessä numerossa 4 tarkastellaan aikuispedagogiikan erilaisia käytäntöjä ja muotoja – klassinen ja aikuiskasvattajaa aina kiinnostava aihe siis! .

Päätoimittajan mietteitä politiikan paluusta politiikkaan
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura 2009 Kansanvalistusseura • Haapaniemenkatu 7-9 B • 00530 Helsinki • Puh. 0207 511 590