Etusivu    

 

     


Tervetuloa keskustelemaan Facebookiin!

Kasvatuksen tiedelehtien yhteinen profiili löytyy osoitteesta: www.facebook.com/kasvatuksentiedelehdet


Ilmestynyt


Aikuiskasvatus 2/2016

Tutkimusmenetelmät

Aikuiskasvatuksen uusin numero on kattava tietopaketti aikuiskasvatuksen tutkijoille ja opiskelijoille. Se esittelee tutkimusmenetelmien uusia suuntauksia ja niiden soveltamista aikuisoppimisen tutkimuksessa.

Heli Mutasen ja Päivi Siivosen artikkeli tarkastelee nuorten aikuisten toimijuuden ja identiteetin rakentumista työpajoissa. Työpajoissa olevia, marginalisoituneessa asemassa olevia nuoria aikuisia ympäröi yhteiskunnallinen huoli- ja syrjäytymispuhe. Samanaikaisesti he kuitenkin ovat aktiivisia identiteettinsä ja toimijuutensa rakentajia. Kertomuksia toimijuudesta tutkijat purkavat narratiivisen positiointianalyysin metodilla.

– Narratiivisen positiointianalyysin avulla on mahdollista tavoittaa monipuolisia ja syvälle luotaavia tulkintoja aineistosta, jossa kertomukset ovat pieniä tilanteisia ja vuorovaikutuksessa kehkeytyviä kertomuksia menneistä ja nykyisistä tapahtumista ja tulevaisuuteen suuntaavista toiveista ja haaveista, Mutanen ja Siivonen kirjoittavat.

Hanna Vilkan ja Hanna Ylöstalon narratiivisia menetelmiä kriittiseen toimintatutkimukseen yhdistävä metodi tarjoaa välineitä työpaikkojen sukupuolten väliseen tasa-arvon kehittämistyöhön.

– Eläytymismenetelmä ja valmistava tarina pysäytettynä kertomuksena tekevät mahdolliseksi hankaliksi koettujen, vastustusta kohtaavien tasa-arvoaiheiden käsittelyn työpaikalla. Niiden avulla työntekijä voi tarkastella tasa-arvoa ikään kuin roolin suojista, tutkijat kirjoittavat.

Lehden puheenvuorokokoelma esittelee aikuiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä eri näkökulmista.

*****

Aikuiskasvatus-tiedelehti

AIKUISKASVATUS on vuonna 1981 perustettu tieteellinen aikakauslehti, joka lisää alan tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Se julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä näkökulmia tutkimukseen, näkökulmia käytäntöön, näkökulmia aikuiskoulutuspolitiikkaan, lectioita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita. Lehden tavoitteena on edistää aikuiskasvatuksen uudistumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisella tavalla sekä käsitellä kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä humanististen sivistysihanteiden ja näkökulmasta.

AIKUISKASVATUS ilmestyy neljä kertaa vuodessa 80-sivuisena. Vuoden neljästä numerosta yksi on laajempi, valittuun teemaan keskittyvä teemanumero (lehti numero 3).

Lehteä julkaisevat Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Tutkimusseuran jäsenille lehti on jäsenmaksua vastaava jäsenetu.

Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta.

Julkaisufoorumin tieteellisten julkaisukanavien luokituksessa lehti on tasolla 1 (perustaso).

Lehden aiemmin ilmestyneitä numeroita voi tilata KVS-kaupasta tai lukea Kansalliskirjaston ylläpitämän Elektra-tietokannan kautta.

Lehden päätoimittajana toimii VTT, professori Heikki Silvennoinen (Turun yliopisto).

Isompia eriä koulutuskäyttöön

Suosittelemme Aikuiskasvatuksen teemanumeroita koulutuskäyttöön.

11–29 kappaleen lehtitilauksista tilaaja saa 10 prosentin. 30–49 kappaleen tilauksista 20 prosentin ja sen ylittävistä tilauksista 30 prosentin alennuksen. 1–10 kappaleen tilaukset ovat normaalihintaisia. Kirjoittajat saavat 3–5 tekijäkappaletta lehden ilmestyttyä ja oikeuden ostaa lisää numeroita 25 prosentin alennuksella. Tilausta varten ota yhteyttä lehden toimitukseen: info[at]kvs.fi.

 

 
AJANKOHTAISTA
 
 
Aikuiskasvatus 2/2016
 
Tutkimusmenetelmät

Tilaa lehti:
sähköpostilla info[at]kvs.fi

Osta irtonumeroita:
KVS-kaupasta

 

       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590