Etusivu    

 

     


Tervetuloa keskustelemaan Facebookiin!

Kasvatuksen tiedelehtien yhteinen profiili löytyy osoitteesta: www.facebook.com/kasvatuksentiedelehdet

Ilmestynyt

Aikuiskasvatus 4/2014

Avoimessa korkeakoulussa

Työnantajan kustantama henkilöstökoulutus on suurin ammatillisen aikuiskoulutuksen muoto Suomessa. Koulutukseen osallistuu vuosittain noin puolet palkansaajista eli yli miljoona suomalaista.

Vastaavasti Avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelee vuosittain noin 75 000 henkilöä.

Reetta Muhosen tuoreen väitöstutkimuksen mukaan korkeakouluopinnot ovat keino pysyä kiinni ajassa myös eläköitymisen jälkeen. Ikääntyvien ylipistossa ei suoriteta tutkintoja, eikä kerätä opintopisteitä, vaan koetaan yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta.

Osa suomalaisista astuu eläkeikäisenä ensimmäistä kertaa yliopiston ovista sisään, sillä opiskeluun ei ole ollut aiemmin mahdollisuutta. Missä määrin olemme vapaita tekemään aiemmista perhe- ja koulutustaustoistamme riippumattomia koulutusvalintoja?

Varhemmin ilmestynyttä

Lehden varhemmin ilmestyneitä numeroita voi tilata toimituksesta tai lukea Kansalliskirjaston ylläpitämän Elektran kautta. Artikkeleiden kuvaus ja päivitys Elektrassa.

AIKUISKASVATUS on vuonna 1981 perustettu tieteellinen aikakauslehti, joka lisää alan tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Se julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä näkökulmia tutkimukseen (muiden muassa lectioita), näkökulmia käytäntöön, näkökulmia aikuiskoulutuspolitiikkaan ja näkökulmia kirjallisuuteen (muiden muassa uutuuskirjojen arvioita). Lehden tavoitteena on edistää aikuiskasvatuksen uudistumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisella tavalla sekä käsitellä kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä humanististen sivistysihanteiden ja näkökulmasta
.

AIKUISKASVATUS ilmestyy neljä kertaa vuodessa 80-sivuisena. Vuoden neljästä numerosta kaksi on teemoitettuja, laajempia aihekokonaisuuksia.

Lehteä julkaisevat Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Tutkimusseuran jäsenille lehti on jäsenmaksua vastaava jäsenetu.

Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta.

The English summaries of the academic articles are available since 1990.

Päätoimittaja Heikki Silvennoinen, ma. professori, Turun yliopisto

Isompia eriä koulutuskäyttöön

Suosittelemme Aikuiskasvatuksen teemanumeroita koulutuskäyttöön.
11–29 kappaleen lehtitilauksista tilaaja saa 10 prosentin. 30–49 kappaleen tilauksista 20 prosentin ja sen ylittävistä tilauksista 30 prosentin alennuksen. 1–10 kappaleen tilaukset ovat normaalihintaisia. Kirjoittajat saavat 3–5 tekijäkappaletta lehden ilmestyttyä ja oikeuden ostaa lisää numeroita 25 prosentin alennuksella.

Lehden tilaus »

 

 
AJANKOHTAISTA
 
 
Aikuiskasvatus 4/2014
 
Miltä näyttää avoimen korkeakoulun opiskelija 2010-luvulla?


 

       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590