Etusivu    

 

     


Vuoden tiedeartikkeli

Professori emeritus Reijo Miettinen palkittiin vuoden 2017 tiedeartikkelista. Aikuiskasvatus, sivistys ja työn tulevaisuus julkaistiin Aikuiskasvatuksen numerossa 2/2017.

Lue tiedotteesta, miten Miettinen tuo filosofien
G. W. F. Hegelin ja J. V. Snellmanin sivistyskäsitykset tähän päivään.

Tiedelehden tulevaisuus on verkossa -seminaarin esitykset

Aikuiskasvatus-tiedelehti järjesti avoimen tiedejulkaisemisen seminaarin Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien aattona.

Lataa seminaarin esitykset tästä:

Julkinen tiede – miten me sitä toteutamme? Käytännön kokemuksia verkkolehdenteon arjesta päätoimittaja Hanna Lappalainen, Virittäjä

Avoin tiedejulkaiseminen ja tiedeseura
puheenjohtaja Juhani Tähtinen, Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, Kasvatus & Aika


Ilmestynyt


Aikuiskasvatus 4/2017

Tasa-arvosta ei ole yhtä totuutta

Aikuiskasvatus pureutuu vertaisarvioiduissa artikkeleissaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Yksi niistä on tasa-arvo.

Se on muutakin kuin sitä, että sitä, että naisia ja miehiä on yhtä paljon eri työtehtävissä ja hallintoelimissä. Tasa-arvo on kokemuksia, joiden purkaminen vaatii omanlaistaan otetta.

– Jos tasa-arvoa mitataan vain määrällisillä mittareilla, ei päästä käsiksi kokemustietoon. Tasa-arvokyselyn tuottamaa tietoa on kyettävä arvioimaan kriittisesti, avaavat aikuiskasvatustieteen tutkijat Anne Laiho ja Annukka Jauhiainen tasa-arvon mittaamisen haasteita.

Lain mukaan kaikilla oppilaitoksilla on oltava toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Yli 30 työntekijän työpaikoilta vaaditaan lisäksi henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa. Tasa-arvokyselyllä arvioidaan, miten tavoitteisiin on päästy.

Kuka on tasa-arvon asiantuntija?

Artikkelissaan ”Keskimääräisesti kaikki hyvin?” Laiho ja Jauhiainen selvittävät kyselytutkimuksen haasteita tasa-arvotiedon tuottamisessa. Aineistonaan heillä on Turun yliopistossa toteutettu kysely, johon vastasivat kasvatusalan opiskelijat.

– Tasa-arvo on poliittinen, aikaan ja paikkaan sitoutunut moniulotteinen käsite, jota voidaan venyttää, kutistaa ja taivuttaa erilaisiin strategisiin ja poliittisiin tarkoitusperiin. Arkikeskustelussa jokainen kokee itsensä tasa-arvon asiantuntijaksi, sillä tasa-arvo ymmärretään asiaksi, jonka kaikki tuntevat ja tietävät.

Opiskelijat arvioivat yliopistoa kohtalaisen tasa-arvoiseksi opiskelupaikaksi mutta toivat myös esiin nurjaa puolta, kuten mieshakijoita suosivan valintaprosessin. Tutkijat yllättyivät heidän stereotyyppisistä käsityksistä: Esimerkiksi poikien tai maahanmuuttajaoppilaiden kanssa työskentelyn katsottiin vaativan miehisiä lähestymistapoja. Osa naisista puolusti mieskiintiötä vetoamalla lasten parhaaseen.

Keskustelu ja kriittiset kysymykset

Tutkijoista on tärkeää, että tasa-arvokyselyn suunnittelussa pohditaan, miten päästä taustamuuttujien avulla kiinni sukupuolen ja muiden erojen risteymiin loukkaamatta ja vahingoittamatta vastaajia sekä turvaamalla heidän anonymiteettinsä.

Olennaista on keskustella tasa-arvosta ja kysyä kriittisiä kysymyksiä.

– Erityinen haaste niin tasa-arvon tutkijoille kuin opettajille on olla valppaana omien lähtökohtaoletustemme, käytäntöjemme sekä puhe- ja toimintatapojemme suhteen, Anne Laiho ja Annukka Jauhiainen sanovat.

Tutustu lehden sisältöön.

"Sivistys, kansalaisuus ja osallisuus rapautuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa” on Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien teema. Aikuiskasvatus-tiedelehden numero 2/2018 kootaan samasta teemasta. Numero ilmestyy toukokuussa.

Vielä ehdit tarjota lehteen näkökulmaa tai puheenvuoroa.Teemanumeron tekstit 2/2018 vastaavat siihen, miten

  • voimme aikuiskasvatuksen tutkijoina ja kouluttajina vastata yhteiskunnallisen eriarvoistumisen haasteeseen
  • onnistumme edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoista osallisuutta ja kansalaisuutta
  • pystymme nykyistä paremmin ottamaan huomioon nuorten ja aikuisten oppimisen ja koulutuksen erilaiset tarpeet
  • rakennamme dialogia ja keskinäistä ymmärrystä toiseuttamisen sijaan.

Toimi näin:

 

*****

Aikuiskasvatus-tiedelehti

AIKUISKASVATUS on tiedelehti, joka avaa oven moniääniseen tiedeyhteisöön ja syventää ymmärrystä aikuiseksi kasvamisesta.

Vuonna 1981 perustettu Aikuiskasvatus lehti lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Se julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä näkökulmia tutkimukseen, näkökulmia käytäntöön, näkökulmia aikuiskoulutuspolitiikkaan, lektioita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita.

Tiedelehti edistää aikuiskasvatuksen uudistumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisella tavalla sekä käsittelee kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä humanististen sivistysihanteiden ja näkökulmasta.

AIKUISKASVATUS ilmestyy neljä kertaa vuodessa 80-sivuisena. Vuoden neljästä numerosta yksi on laajempi, valittuun teemaan keskittyvä teemanumero (lehti numero 3).

Lehteä julkaisevat Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Tutkimusseuran jäsenille lehti on jäsenmaksua vastaava jäsenetu.

Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta.

Julkaisufoorumin tieteellisten julkaisukanavien luokituksessa lehti on tasolla 1 (perustaso).

Lehden aiemmin ilmestyneitä numeroita voi tilata KVS-kaupasta tai lukea Kansalliskirjaston ylläpitämän Elektra-tietokannan kautta.

Lehden päätoimittajana toimii VTT, professori Heikki Silvennoinen (Turun yliopisto).
Aikuiskasvatus on Kultti ry:n jäsenlehti.

Saat alennusta, kun tilaat useita lehtiä

Aikuiskasvatus-tiedelehti sopii täydennyskoulutusten taustamateriaaliksi tai työyhteisön asiantuntemuksen syventämiseen. Lehden irtonumero maksaa 10 euroa (sis. ALV 24 %). Sitä suuremmista määristä saat alennuksen:

• 5–19 kappaleesta alennus on 15 %.
• yli 20 kappaleesta alennus on 30 %.

Hintoihin lisätään toimituskulut. Hinnat ovat voimassa niin kauan kuin lehtiä riittää varastossa.

 
AJANKOHTAISTA
 
 
Aikuiskasvatus 4/2017
 

Tilaa lehti osoitteesta info@kvs.fi

Osta irtonumeroita
KVS-kaupasta

       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590