Etusivu    

 

     


Tervetuloa keskustelemaan Facebookiin!

Kasvatuksen tiedelehtien yhteinen profiili löytyy osoitteesta: www.facebook.com/kasvatuksentiedelehdet

Ilmestynyt

Aikuiskasvatus 3/2014

Toimijuus

Syksyn Aikuiskasvatus on painava tietopaketti toimijuudesta.

Teemanumerossa lähestytään toimijuutta teoreettisena käsitteenä ja työelämän esimerkkien kautta.

Artikkeleissa muun muassa kysytään, miten toimijuutta tulisi tutkia ja miten sosiaalisen ja yksilöllisen välinen suhde ymmärretään erilaissa toimijuuskäsityksissä? Esimerkkitapaukset tulevat tekstiili- ja rakennusteollisuudesta.

Aihetta tarkastelee joukko Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Tampereen yliopiston tutkijoita:
Anneli Eteläpelto, Tuula Heiskanen, Päivi Hökkä, Hannele Kerosuo, Riitta Lavikka, Susanna Paloniemi, Marjatta Vanhalakka-Ruoho sekä Katja Vähäsantanen.

Teemanumero on kiinnostava kattaus kasvatustieteilijöiden harjoittamasta toimijuuden tutkimuksesta Suomessa. Lehteä suositellaan käytettäväksi opetuksessa ja tutkimuksessa sekä ohjaustyössä.

Varhemmin ilmestynyttä

Lehden varhemmin ilmestyneitä numeroita voi tilata toimituksesta tai lukea Kansalliskirjaston ylläpitämän Elektran kautta. Artikkeleiden kuvaus ja päivitys Elektrassa.

AIKUISKASVATUS on vuonna 1981 perustettu tieteellinen aikakauslehti, joka lisää alan tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Se julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä näkökulmia tutkimukseen (muiden muassa lectioita), näkökulmia käytäntöön, näkökulmia aikuiskoulutuspolitiikkaan ja näkökulmia kirjallisuuteen (muiden muassa uutuuskirjojen arvioita). Lehden tavoitteena on edistää aikuiskasvatuksen uudistumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisella tavalla sekä käsitellä kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä humanististen sivistysihanteiden ja näkökulmasta
.

AIKUISKASVATUS ilmestyy neljä kertaa vuodessa 80-sivuisena. Vuoden neljästä numerosta kaksi on teemoitettuja, laajempia aihekokonaisuuksia.

Lehteä julkaisevat Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Tutkimusseuran jäsenille lehti on jäsenmaksua vastaava jäsenetu.

Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta.

The English summaries of the academic articles are available since 1990.

Päätoimittaja Heikki Silvennoinen, ma. professori, Turun yliopisto

Isompia eriä koulutuskäyttöön

Suosittelemme Aikuiskasvatuksen teemanumeroita koulutuskäyttöön.
11–29 kappaleen lehtitilauksista tilaaja saa 10 prosentin. 30–49 kappaleen tilauksista 20 prosentin ja sen ylittävistä tilauksista 30 prosentin alennuksen. 1–10 kappaleen tilaukset ovat normaalihintaisia. Kirjoittajat saavat 3–5 tekijäkappaletta lehden ilmestyttyä ja oikeuden ostaa lisää numeroita 25 prosentin alennuksella.

Lehden tilaus »

 

 
AJANKOHTAISTA
 
 
Aikuiskasvatus 3/2014
 

Teemana toimijuus teoreettisena käsitteenä ja työelämän esimerkkeinä.


 

       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590