Etusivu    

 

     


Tervetuloa keskustelemaan Facebookiin!

Kasvatuksen tiedelehtien yhteinen profiili löytyy osoitteesta: www.facebook.com/kasvatuksentiedelehdet

Ilmestynyt

Aikuiskasvatus 3/2015

TEEMA: Mediasivistys

Medioiden vaikutuksen ulottuessa kaikkialle tarve kansalaisten mediataidoille kasvaa.
– Median välittämät konstruktiot ja todellisuuskuvat rakentavat käsitystä maailmasta ja sen ilmiöistä, ja media tarjoaa myös sanaston, jolla näistä ilmiöistä puhutaan, kirjoittaa tutkija Minna Hauhia artikkelissaan.

Aikuiskasvatuksen teemanumero tarkastelee medioitunutta maailmaa aikuiskasvatuksen näkökulmasta. Se lähestyy aihetta medialuku-, kirjoitus- ja -kielitaidon sekä mediasivistyksen käsitteiden ja ihanteiden kautta.

Mikä yhdistää media-ajan sukupolvea? Voiko sanomalehti toimia kasvattajana? Artikkelien esimerkeissä pureudutaan muun muassa lukukausimaksu-uutisointiin ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetustyössä. Näkökulmissa huomio kiinnitetään aikuisten mediataitoihin, videotuotantoon verkossa ja mediasodan luomaan maailmankuvaan.

Varhemmin ilmestynyttä

Lehden varhemmin ilmestyneitä numeroita voi tilata toimituksesta tai lukea Kansalliskirjaston ylläpitämän Elektran kautta. Artikkeleiden kuvaus ja päivitys Elektrassa.

AIKUISKASVATUS on vuonna 1981 perustettu tieteellinen aikakauslehti, joka lisää alan tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Se julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä näkökulmia tutkimukseen (muiden muassa lectioita), näkökulmia käytäntöön, näkökulmia aikuiskoulutuspolitiikkaan ja näkökulmia kirjallisuuteen (muiden muassa uutuuskirjojen arvioita). Lehden tavoitteena on edistää aikuiskasvatuksen uudistumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisella tavalla sekä käsitellä kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä humanististen sivistysihanteiden ja näkökulmasta
.

AIKUISKASVATUS ilmestyy neljä kertaa vuodessa 80-sivuisena. Vuoden neljästä numerosta yksi on teemanumero (lehti numero 3).

Lehteä julkaisevat Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Tutkimusseuran jäsenille lehti on jäsenmaksua vastaava jäsenetu.

Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta.

The English summaries of the academic articles are available since 1990.

Päätoimittaja Heikki Silvennoinen, ma. professori, Turun yliopisto

Isompia eriä koulutuskäyttöön

Suosittelemme Aikuiskasvatuksen teemanumeroita koulutuskäyttöön.
11–29 kappaleen lehtitilauksista tilaaja saa 10 prosentin. 30–49 kappaleen tilauksista 20 prosentin ja sen ylittävistä tilauksista 30 prosentin alennuksen. 1–10 kappaleen tilaukset ovat normaalihintaisia. Kirjoittajat saavat 3–5 tekijäkappaletta lehden ilmestyttyä ja oikeuden ostaa lisää numeroita 25 prosentin alennuksella.

 

 
AJANKOHTAISTA
 
 
Aikuiskasvatus 3/2015
 
Mitä on mediasivistys ja mihin sitä tarvitaan?


Tilaa lehti:
sähköpostilla info[at]kvs.fi

Osta irtonumeroita:
KVS-kaupasta

 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590