Etusivu    

 

     


Tervetuloa keskustelemaan Facebookiin!

Kasvatuksen tiedelehtien yhteinen profiili löytyy osoitteesta: www.facebook.com/kasvatuksentiedelehdet

Ilmestynyt

Aikuiskasvatus 1/2015

Tulevaisuuden sivistystyöt

Kasvatusfilosofi Jyrki Hilpelä ja yliopistonlehtori Ari Sivenius kirjoittavat tuoreessa Vapaa, vallaton ja vangittu sivistystyö -pamfletissa (2015), että ”sivistystyön tulee saada ihmiset ajattelemaan, lukemaan kirjoja, ottamaan etäisyyttä vallitsevaan ja tekemään jotakin itse maailman parantamiseksi.”

2010-luvun Suomessa nämä ehdotukset ovat jopa radikaaleja, toteaa päätoimittaja Heikki Silvennoinen lehden pääkirjoituksessa.

Tutkijat Arto O. Salonen ja Marjatta Bardy esittelevät uudenlaisen sivistyskäsityksen vastavoimana talouskasvuun nojaavalle kehitykselle artikkelissaan Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen. Ekososiaalisesti sivistynyt ihminen osaa tavoitella hyvää elämää yhden maapallon rajoissa. Pohjimmiltaan se on myös talouden toimintaedellytysten varmistaja, kirjoittajat toteavat.

Varhemmin ilmestynyttä

Lehden varhemmin ilmestyneitä numeroita voi tilata toimituksesta tai lukea Kansalliskirjaston ylläpitämän Elektran kautta. Artikkeleiden kuvaus ja päivitys Elektrassa.

AIKUISKASVATUS on vuonna 1981 perustettu tieteellinen aikakauslehti, joka lisää alan tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Se julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä näkökulmia tutkimukseen (muiden muassa lectioita), näkökulmia käytäntöön, näkökulmia aikuiskoulutuspolitiikkaan ja näkökulmia kirjallisuuteen (muiden muassa uutuuskirjojen arvioita). Lehden tavoitteena on edistää aikuiskasvatuksen uudistumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisella tavalla sekä käsitellä kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä humanististen sivistysihanteiden ja näkökulmasta
.

AIKUISKASVATUS ilmestyy neljä kertaa vuodessa 80-sivuisena. Vuoden neljästä numerosta kaksi on teemoitettuja, laajempia aihekokonaisuuksia.

Lehteä julkaisevat Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Tutkimusseuran jäsenille lehti on jäsenmaksua vastaava jäsenetu.

Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta.

The English summaries of the academic articles are available since 1990.

Päätoimittaja Heikki Silvennoinen, ma. professori, Turun yliopisto

Isompia eriä koulutuskäyttöön

Suosittelemme Aikuiskasvatuksen teemanumeroita koulutuskäyttöön.
11–29 kappaleen lehtitilauksista tilaaja saa 10 prosentin. 30–49 kappaleen tilauksista 20 prosentin ja sen ylittävistä tilauksista 30 prosentin alennuksen. 1–10 kappaleen tilaukset ovat normaalihintaisia. Kirjoittajat saavat 3–5 tekijäkappaletta lehden ilmestyttyä ja oikeuden ostaa lisää numeroita 25 prosentin alennuksella.

Lehden tilaus »

 

 
AJANKOHTAISTA
 
 
Aikuiskasvatus 1/2015
 
Kuinka toimii ekososiaalisesti sivistynyt ihminen?


 

       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590